Seizoensupdate

Meld je direct aan voor de Seizoensupdate om op de hoogte te blijven.

Bekijk ook oudere Seizoensupdates >> 

Paardencoach opleiding 2018

Opleiding Buitengewoon coachen met Paarden 2018/2019.

Je wilt van je passie werken met mensen en paarden je beroep maken? Je zelfbewustzijn verhogen en je intuitie en (hoog)gevoeligheid verder ontwikkelen? En inzetten tijdens het begeleiden van anderen? Je wilt jouw clienten naar een dieper (gevoels)niveau brengen? Dan is deze buitengewone opleiding tot paardencoach iets voor jou! Meld je aan voor een gratis intakegesprek.

Lees hier verder voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitengewoon teamcoaching

De kracht van goed teamwerk laat zich over het algemeen lastig meten en lijkt op de een of andere manier ook lastig bereikbaar. Vaker zijn we bezig met het managen van de financiën, strategie, technologie of marketing dan met teamprocessen. En toch kan de kracht van goed teamwerk niet ontkend worden. Hoe ontstaat die kracht? De basis is altijd: een veilige en vertrouwde omgeving en een duidelijke missie. Als het voor de teamleden helder en duidelijk is wat het gezamenlijke doel is en ze zichzelf en elkaar kennen, ontstaat er als vanzelf motivatie en begrip. Motivatie geeft tempo en focus en begrip geeft respect en waardering.

Hierdoor ervaren mensen een grotere vervulling in hun werk omdat het de individuele leden een gevoel van verbondenheid geeft. En dit zorgt ervoor dat een team uiteindelijk komt tot grote(re) prestaties. Samenwerken vraagt doorgaans niet echt grote intellectuele inzichten of behendige trucjes; het vraagt vooral zelfbewustzijn, doorzettingsvermogen en moed en als je weet hoe goed teamwerk tot stand komt, bespaart het zelfs veel tijd. Van belang is dat je leert een aantal disfunctionele processen in het team te kantelen.

Er bestaan vijf disfunctionele processen in een team, waardoor teams niet tot grote(re) prestaties komen, die laten zich als volgt omschrijven:


  1. Afwezigheid van vertrouwen: doorgaans vertrouwen de leden van effectieve teams elkaar op een fundamenteel en emotioneel niveau. Ze voelen zich veilig om zich kwetsbaar te durven opstellen over hun valkuilen, fouten, angsten en gedragingen. Zij zijn op een punt waarop ze compleet open durven zijn naar elkaar, zonder terughoudendheid. Dit is belangrijk omdat…

  2. Angst voor conflicten: … teams waarin vertrouwen heerst, niet bang zijn om gepassioneerde dialogen aan te gaan rondom issues en beslissingen die de sleutel zijn tot succesvolle organisaties. Er is geen terughoudendheid om het ergens mee oneens te zijn, om de ander uit te dagen en om elkaar te bevragen op moeilijke zaken. Daarbij wordt een sfeer van veiligheid gecreëerd waarbij de intentie helder is: het vinden van de beste antwoorden, het ontdekken van wat juist is en het nemen van belangrijke, impactvolle beslissingen. Dit is belangrijk omdat …

  3. Gebrek aan commitment: … teams waarvan de leden niet bang zijn om een discussie aan te gaan met elkaar, in staat zijn om draagvlak te creëren voor alle belangrijke beslissingen, zelfs wanneer de individuele leden het fundamenteel oneens zijn met elkaar. Dat komt omdat elk lid ervan verzekerd is dat alle meningen en ideeën op tafel zijn geweest en overwogen zijn en dat een zaak van alle kanten bekeken is. Dit is belangrijk omdat …

  4. Vermijden van verantwoordelijkheid: … teams die gecommitteerd zijn aan besluiten en performance-afspraken in staat zijn om de individuele leden te wijzen op verantwoordelijkheid voor uitvoering van die besluiten en afspraken. Mensen zijn niet langer afhankelijk van de teamleider hiervoor, maar durven elkaar rechtstreeks aan te spreken. Dit is van belang omdat …

  5. Weinig aandacht voor resultaten: … teams waarvan de leden elkaar vertrouwen, die elkaar durven uit te dagen, die gecommitteerd zijn aan beslissingen en die elkaar durven te wijzen op verantwoordelijkheden, makkelijk in staat zijn de individuele agenda’s en de eigen ambities opzij te zetten en te focussen op wat goed is voor het team als geheel.

Buitengewone aanpak

Omdat iedere organisatie en ieder team 'buitengewoon' is, maken wij, naast verschillende coachingsvormen vooral gerbuik van de non-verbale communicatie binnen het team.

Aangezien 90% van onze communicatie, de boodschap die wij zenden en ontvangen, non-verbaal is maar we op-gevoed en op-geleid zijn om een ieder vooral 'op het woord'- geschreven of gesproken - te geloven en ons volgens bepaalde normen en waarden te gedragen, zijn we 'vergeten' hoe deze non-verbale taal gaat. Terwijl deze wel continu aanwezig is en een zeer groot aandeel heeft in hoe wij ons gedragen, welke beslissingen wij nemen, hoe we onszelf zien, hoe we de ander zien en  inhet ongemak en de problemen die we dagelijks ervaren.  Op het moment dat we ons bewust worden van die non-verbale taal en deze bij onze dagelijkse praktijk gaan betrekken, verruimd het (collectief) bewustzijn en zien we meer mogelijkheden, is er meer begrip, rust, veiligheid en vertrouwen en daardoor commitment voor en focus op het (gezamenlijke én individuele) doel!

In ieder mens en dus in iedere organisatie zit een enorm potentieel dat er op wacht om zijn kwaliteiten, productiviteit en creativiteit tot volle bloei te laten komen of verder te ontwikkelen. Wij zeggen je niet welk pad de organisatie of het team moet kiezen, maar helpen haar het eigen pad te vinden, door middel van confronteren, inspireren, motiveren en af en toe wat bij te sturen.

 

Filosofie & Werkwijze

De trajecten die Buitengewoon Coaching ontwikkelt zijn optimaal op de praktijk toegespitst. Mede als gevolg hiervan zijn wij in staat programma’s te realiseren waarin empowerment en zelfstandig leren centraal staan. De verantwoordelijkheid van de deelnemer voor de eigen ontwikkeling is hierbij een van de uitgangspunten. Hierdoor wordt men op alle fronten van het werk effectiever. Aan de hand van het gewenste toekomstige gedrag en de huidige situatie van de deelnemers, bekijken we wat vandaag kan worden toegepast. Daarna kijken we samen naar wat verder nodig is.

Buitengewoon streeft naar ‘learning by doing’.

Programma’s van Buitengewoon worden zo ingericht, dat er sprake is van een maximale afwisseling in werkvormen en dat elke professional regelmatig aan de slag gaat met het geleerde. Blokken van theorie worden afgewisseld met praktijkonderdelen waarvoor de deelnemer gebruik moet maken van de bestaande, maar ook van de nieuw aangedragen kennis en vaardigheden. De filosofie van Buitengewoon is dat een training die gezamenlijk wordt ontwikkeld, getoetst en bijgesteld, uiteindelijk het grootste draagvlak en de meeste impact heeft. Vandaar dat wijn een groot voorstander zijn van ‘het gezamenlijk bouwen’. Dit betekent enerzijds dat een traject gezamenlijk wordt opgebouwd en anderzijds dat een traject in gezamenlijkheid wordt onderhouden en geoptimaliseerd.

Buitengewoon is zo bij uitstek de partner voor het jouw team op de reis naar persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling en zingeving.

Locatie teamcoaching

De buitengewone locaties bevinden zich over het algemeen in de prachtige bosrijke en landelijke omgeving van de Utrechtse Heuvelrug. Een eigen buitenlocatie kiezen, behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Investering

Een buitengewoon teamcoachtraject is altijd op maat gemaakt. De investering is derhalve afhankelijk van een aantal factoren. Vraag naar een offerte en/of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Wil je weten wat Buitengewoon heeft betekend voor andere bedrijven?